Komunálna a priemyselná energetika

energeticky efektívne riešenia v komunálnej a priemyselnej praxi

Nové osvetlenie predstaničného priestoru a Masarykovej ulice v Prešove
11. Jun. 2015 | autor: Osvocomp, a.s.
Mesto Prešov po minuloročnej rozsiahlej modernizácii verejného osvetlenia v medziblokových oblastiach pokračuje modernizáciou 52ks svietidiel pred autobusovou stanicou a na Masarykovej ulici až po Čierny most. Nasvietením priechodu pre chodcov tam mesto zvýšilo aj bezpečnosť.
Najpálčivejším problémom bolo osvetlenie predstaničného priestoru. Svietidlá s vysokotlakovými výbojkami vykazovali vysokú spotrebu energie a vyššie prevádzkové náklady spojené s početnou poruchovosťou zastaraného svietidla. Návrh a realizáciu výmeny za LED svietidlá vykonal prevádzkovateľ verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s., ktoré v meste prevádzkuje prostredníctvom dcérskej spoločnosti IL Prešov s.r.o. „Vďaka použitiu moderných LED technológií sme dosiahli zlepšenie intenzity osvetlenia priestoru pred autobusovou stanicou za súčasnej výraznej úspory elektrickej energie,“ uviedol výkonný riaditeľ Ing. Peter Bindas.
Na výškových stožiaroch pred stanicou bolo osadených 20 ks LED svietidiel Luma 2 od spoločnosti PHILIPS, ktoré nahradili 44 ks pôvodných svietidiel. 
Celkový počet osadených 52 ks LED svietidiel na tejto ulici znížilo pôvodný príkon z 14,35 kW na súčasných 5,2 kW, dosiahnutá úspora predstavuje 64%. Len na tomto úseku ulice Masarykova ušetrí ročne Prešov 5 851 eur z mestského rozpočtu. „Investičné náklady na výmenu svietidiel vyčlenil prevádzkovateľ verejného osvetlenia po dohode s mestom z rozpočtu na prevádzku osvetlenia, a preto modernizácia nebude dodatočne zaťažovať mestský rozpočet,“ konkretizoval Ing. Peter Bindas. Diaľkové riadenie a bezpečnosť
Spoločnosť PHILIPS poskytla bezplatne mestu Prešov a prevádzkovateľovi verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s. na testovaciu prevádzku nový riadiaci systém CITY TOUCH II. Tento riadiaci systém rozširuje doteraz používaný systém SERVO a ARVO o možnosť riadiť a regulovať každé svietidlo osobitne, to znamená samostatne každý svetelný bod. 
Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov, ktorí prechádzajú cez Masarykovu ulicu v blízkosti čerpacej stanice, bol v rámci modernizácie nasvetlený priechod pre chodcov. 

Budúcnosť verejného osvetlenia v Prešove
Keďže dlhodobé využívanie inovácii vo verejnom osvetlení prispieva k zlepšeniu kvality a úspornosti tejto verejnej služby, mesto Prešov chce v jeho modernizácii, začatej minulý rok, pokračovať. Jednou z možností financovania sú pritom aj európske zdroje, o ktoré sa mesto mieni uchádzať. "Máme pripravený projekt, ktorým sa chceme uchádzať o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miesta a obcí, ktorý spadá pod Ministerstvo hospodárstva SR. Samozrejme musí ho podporiť zastupiteľstvo," uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová. Primátorka ďalej skonkretizovala, že by išlo o výmenu guľových svietidiel za LED svietidlá, príkon jedného svietidla sa zníži z 83 W na 27 W, čo predstavuje úsporu 67,5 %.  "Celková investícia by mala dosiahnuť sumu 773 000 eur a bude zahŕňať 1170 ks LED svietidiel a výmenu 4 rozvádzačov verejného osvetlenia," spresnila primátorka. Podľa nej nová investícia by mala smerovať na dokončenie modernizácie Sídliska III, II a Sekčov a nových oblastí na Solivare a Sídlisku duklianskych hrdinov.


Adresa redakcie: Trilobyte, s.r.o., Terasy 3471, 010 15 Žilina, telefón: +421 41 565 17 51, info@trilobyte.sk
© Trilobyte, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
1.4664 s.