Komunálna a priemyselná energetika

energeticky efektívne riešenia v komunálnej a priemyselnej praxi

Pozvánka na konferenciu Energeticky efektívne osvetlenie II
08. Jun. 2015 | autor: redakcia
Čaká vás rekonštrukcia osvetlenia? Ak chcete vedieť, aké sú najnovšie trendy v osvetľovaní, koľko môžete vďaka energeticky úsporným riešeniam ušetriť a na čo si dať pozor pri výbere realizátorov, príďte na konferenciu Energeticky efektívne osvetlenie II, ktorá sa uskutoční 24. júna 2015 v hoteli Kaskády pri Sliači.
Svetelná technika je jeden z významných spotrebičov elektrickej energie. Hoci v tejto oblasti nastali výrazné zmeny a najnovšie technológie ponúkajú širokú škálu úsporných riešení, v mnohých prevádzkach je naďalej očividné neefektívne využívanie elektrickej energie pri osvetľovaní. Konferencia ponúka príležitosť posvietiť si na možné úspory pri osvetlení vnútorných priestorov, ale aj vonkajších areálov a ciest.
 
V roku 2015, ktorý Organizácia spojených národov vyhlásila za Medzinárodný rok svetla, je odborné podujatie po prvý raz bezplatne prístupné širokej verejnosti. Tomu sú prispôsobené aj prednášky. Na konferencii sa budete môcť zorientovať v základnej problematike súvisiacej s osvetlením, ale bude to aj príležitosť získať prehľad o tom, aké sú najnovšie dostupné technológie, aká je návratnosť investícií do obnovy osvetľovacích sústav a s čím treba pri projektoch súvisiacich s osvetlením rátať. Prednášky budú venované aktuálnym technickým požiadavkám, možnostiam financovania rekonštrukcie osvetľovacích sústav, ale aj konkrétnym príkladom z praxe s výsledkami. Vďaka prezentáciám získate predstavu aj o tom, aký rozsah rekonštrukcie zvoliť, či využiť automatické systémy riadenia a čo môžete získať vďaka zónovej regulácii.
 
Témy prednášok boli vybrané aj s ohľadom na aktuálnu výzvu na predkladanie žiadostí o európsku podporu pri projektoch rekonštrukcie verejného osvetlenia z končiaceho sa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a blížiaci sa termín výzvy pri projektoch zameraných na obnovu verejných budov z nových operačných programov Kvalita životného prostredia a Integrovaný regionálny operačný program.
 
Konferencia je určená pre projektantov, energetických audítorov zaoberajúcich sa osvetlením, pre ďalších špecialistov z oblasti svetelnej energetiky a samozrejme aj pre predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a ďalších záujemcov aj spomedzi podnikateľov, ktorých zaujímajú možné úspory energie pri osvetlení. Na konferencii sú vítaní všetci, ktorí môžu ovplyvniť, že osvetlenie v ich okolí bude bezpečné, energeticky úsporné a spoľahlivé.
Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci so Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosťou. Organizátori reagovali na vysoký záujem o účasť na dvojdňovej konferencii Energeticky efektívne osvetlenie - SLOVALUX 2015, ktorá sa koná 9. a 10.  júna 2015 v Jasnej. Keďže nebolo možné vyhovieť všetkým prihláseným, pre ďalších záujemcov pripravili  jednodňové podujatie s podobným programom. 

Podmienkou využitia bezplatného vstupu na podujatie je registrácia prostredníctvom elektronického formulára. Vzhľadom na obmedzené kapacity odporúčame záujemcom prihlásiť sa čím skôr.  Podujatie je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke SIEA:

Adresa redakcie: Trilobyte, s.r.o., Terasy 3471, 010 15 Žilina, telefón: +421 41 565 17 51, info@trilobyte.sk
© Trilobyte, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
1.6692 s.