Komunálna a priemyselná energetika

energeticky efektívne riešenia v komunálnej a priemyselnej praxi

20. 10. 2015 | vydané pred 787 dňami
V školskom roku 2015/2016 sa skupina Veolia na Slovensku opäť rozhodla nadviazať na tradíciu vzdelávacích súťaží pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl zameraných na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k ekológii. Desiaty ročník súťaže sa vracia k téme, ktorá v minulosti patrila k najúspešnejším: BIODIVERZITA OKOLO NÁS – KEĎ VĎAKA BIODIVERZITE MOJE MESTO OŽIJE. Projekt sa realizuje pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Podieľať by sa na ňom mali aj viaceré organizácie pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia a dobrovoľníci.
18. 10. 2015 | vydané pred 789 dňami
Termming, a.s., dcérska spoločnosť Skupiny Cofely, bude od 1. 1. 2016 zabezpečovať obyvateľom Veľkých Kapušian výrobu a dodávku tepla. Nahradí tak doterajšieho výrobcu a dodávateľa tepla - spoločnosť MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany.
07. 09. 2015 | vydané pred 830 dňami
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) bude uhrádzať z eurofondov iba oprávneným registrovaným montážnym firmám poukážky pre občanov na obstaranie zariadení na výrobu energií z obnoviteľných zdrojov (OZE). O podporu prostredníctvom týchto poukážok, s finančným príspevkom na kúpu zariadení, sa budú môcť uchádzať slovenské domácnosti v rodinných a bytových domoch už v najbližších mesiacoch. Zariadenia na výrobu elektriny sú obmedzené výkonom do 10 kW.
02. 09. 2015 | vydané pred 835 dňami
Medzinárodné aktivity skupiny Dalkia sa v júli minulého roka plne začlenili do skupiny Veolia. V dôsledku toho došlo aj na Slovensku k zmene akcionárskej štruktúry Dalkie a od 23. januára tohto roka k zmene obchodného mena materskej spoločnosti. S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo aj k zmene obchodných mien všetkých jej dcérskych spoločností. Dalkia na Slovensku bude pôsobiť pod názvom Veolia Energia.
14. 08. 2015 | vydané pred 854 dňami
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predstavuje projekt Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého budú z európskych fondov a štátneho rozpočtu podporené inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. O podporu formou poukážok zatiaľ nie je možné požiadať. V rámci prípravnej fázy projektu sa začala registrácia zariadení, ktorých inštalácia bude podporená, ak splnia požadované technické podmienky.
31. 07. 2015 | vydané pred 868 dňami
Spoločnosť Cofely od 1. júla 2015 zabezpečuje pre spoločnosť Slovenské elektrárne nepretržitú obsluhu odovzdávacích staníc tepla (OST) a systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v Leopoldove. Kontrakt, ktorý Cofely uzavrela so Slovenskými elektrárňami na základe výhry vo výberovom konaní, bude trvať 3 roky.
11. 06. 2015 | vydané pred 918 dňami
Mesto Prešov po minuloročnej rozsiahlej modernizácii verejného osvetlenia v medziblokových oblastiach pokračuje modernizáciou 52ks svietidiel pred autobusovou stanicou a na Masarykovej ulici až po Čierny most. Nasvietením priechodu pre chodcov tam mesto zvýšilo aj bezpečnosť.
08. 06. 2015 | vydané pred 921 dňami
Čaká vás rekonštrukcia osvetlenia? Ak chcete vedieť, aké sú najnovšie trendy v osvetľovaní, koľko môžete vďaka energeticky úsporným riešeniam ušetriť a na čo si dať pozor pri výbere realizátorov, príďte na konferenciu Energeticky efektívne osvetlenie II, ktorá sa uskutoční 24. júna 2015 v hoteli Kaskády pri Sliači.
11. Mar. 2016
Vykurovací kotol by mal fungovať približne 12 rokov. Pre udržanie životnosti kotla potrebujete primeranú a pravidelnú údržbu, ktorú dokáže zabezpečiť iba kvalifikovaný odborník. Ten kotolňu kontroluje podľa zákonných podmienok a v prípade signalizovania poruchy vie navodiť núdzový režim. Ak máte teda vlastné kúrenie, všetky servisné úkony si riešite sami. Výhody centrálneho vykurovania uvádza aj kanadský portál yellowpages.ca, podľa ktorého by sme vďaka centrálnemu kúreniu mali mať zdravší vzduch čí nižšie náklady na vykurovanie. *
21. Feb. 2016
Pri veľkých teplárenských spaľovacích zariadeniach je samozrejmosťou presný monitoring produkovaných emisií. Len tak je možné zabezpečiť dohľad nad vypúšťanými plynnými a tuhými znečisťujúcimi látkami, porovnávanie nameraných údajov s limitnými hodnotami vyplývajúcimi z legislatívy a prevádzku zdroja energie s čo najnižšími negatívnymi vplyvmi.
16. Feb. 2016
Všetky investičné a rekonštrukčné zámery skupiny Veolia Energia vychádzajú z dlhodobého plánu a ich hlavným cieľom je nielen udržať kvalitu dodávok energií, ale ich aj neprestajne zlepšovať a tým i zvyšovať štandard odberateľských vzťahov s klientmi.
01. Dec. 2015
Firma KOMTERM, a.s. v spolupráci so spoločnosťou GETEC a.g. uvádza na český trh alternatívnu dodávku tepla a elektrickej energie na báze technológie spaľovania hnedouhoľného prachu v žiarotrubných kotloch. Výsledná cena tepla môže byť až o 30 % nižšia oproti cene zo zemného plynu. Obchodný riaditeľ spoločnosti KOMTERM, a.s., Ing. Vlastislav Vítů v článku opisuje špecifiká tejto technológie a jej prínosy pre prevádzkovateľov.
Adresa redakcie: Trilobyte, s.r.o., Terasy 3471, 010 15 Žilina, telefón: +421 41 565 17 51, info@trilobyte.sk
© Trilobyte, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
1.5756 s.